Podejście do środowiska

Podejście do środowiska

Sunly rozwija duży portfel farm fotowoltaicznych i wiatrowych w krajach bałtyckich i w Polsce, a także magazynuje energię w elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 500 MW w Estonii. Nawet częściowa realizacja tego rurociągu znacząco zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i przystępność cenową w naszym regionie. 

Sunly zarządza oddziaływaniem swoich projektów na środowisko w ścisłej współpracy ze specjalistami ds. ochrony środowiska. Starannie podchodzimy do kwestii ochrony środowiska i odpowiedzialnego gospodarowania gruntami, w tym różnorodności biologicznej, począwszy już od etapu wyboru gruntów. 

W 2022 r. łączna moc eksploatowanych farm fotowoltaicznych Sunly wzrosła z 34 MW do 52,5 MW. Parki wygenerowały 47.24 GWh zielonej energii, co pozwoliło uniknąć emisji ponad 36 tysięcy ton dwutlenku węgla.

Sunly podejmuje aktywne działania w kierunku recyklingu paneli słonecznych, współpracując z organizacją Biosystem Elektrorecykling w Polsce. Jesteśmy również członkiem organizacji EES-Ringlus, której celem jest przyczynienie się do stworzenia systemu recyklingu paneli słonecznych w Estonii.

Previous: