For landowners

Zarabiaj na turbinach wiatrowych lub panelach słonecznych na własnej działce!

Do budowy farmy fotowoltaicznej lub wiatrowej niezbędny jest teren. Jako właściciel gruntu możesz wydzierżawić lub sprzedać swoją ziemię deweloperowi. Umowy o współpracy mogą być skonstruowane na wiele sposobów, m.in.:

  • Stałe wynagrodzenie z tytułu dzierżawy uzależnione od ilości hektarów, turbin wiatrowych lub mocy w megawatach.
  • Wynagrodzenie z tytułu dzierżawy stanowiące procent przychodów.
  • Współwłasność, w ramach której właściciel gruntu staje się inwestorem i w zamian otrzymuje udziały w inwestycji.

Umowy mogą zawierać kombinację tych różnych opcji wynagrodzeń. Na przykład właściciel gruntu może otrzymać stałą stawkę za hektar wraz z udziałem w przychodach z każdej turbiny.

Okres dzierżawy może wynosić 30, 50 lub 99 lat i zazwyczaj nie obowiązują w tym czasie ograniczenia odnośnie wykorzystywania gruntów do celów rolniczych lub hodowlanych.

Zobacz wszystkie nasze projekty

Rozwijamy farmy słoneczne i wiatrowe, które sami obsługujemy. Tak więc długoterminowa i owocna współpraca z właścicielami gruntów jest dla nas priorytetem. Zależy nam obopólnych korzyściach, a szczera i uczciwa komunikacja jest tutaj kluczowa. Łukasz Frydrych Dyrektor Operacyjny w Polsce

Nawiąż z nim kontakt pod adresem [email protected]