Zemes īpašniekiem

Gūstiet ienākumus, uzstādot vēja turbīnas vai saules paneļus uz savas zemes!

Saules vai vēja elektrostacijas būvniecībai ir nepieciešams zemes gabals. Kā zemes īpašnieks jūs varat iznomāt vai pārdot savu zemi attīstītājam. Sadarbības līgumus var strukturēt dažādi, tostarp:

  • fiksēti, uz hektāriem, vēja turbīnām vai megavatu jaudu balstīti maksājumi;
  • maksājumi, kuru pamatā ir procentuāla daļa no ieņēmumiem;
  • īpašumtiesību sadale, kad jūsu ieguldījums saules vai vēja enerģijas projektā ir jūsu zeme, un jūs pretī saņemat projekta daļas.

Līgumos var būt iekļauta vairāku šo maksājumu iespēju kombinācija. Piemēram, zemes īpašnieks var saņemt fiksētu maksājumu par hektāru, kā arī daļu no ieņēmumiem no katras turbīnas.

Nomas termiņš var būt 30, 50 vai 99 gadi, un parasti nav nekādu ierobežojumu zemes izmantošanai lauksaimniecībā, tāpēc jūs joprojām savā zemē varat ganīt mājlopus vai audzēt labību.

Apskatiet visus mūsu projektus

Mēs attīstām saules un vēja enerģijas parkus, kurus paši arī apsaimniekojam. Tāpēc mūsu prioritāte ir laba ilgtermiņa sadarbība ar zemes īpašniekiem. Mēs cenšamies panākt visaugstāko pievienoto vērtību abām pusēm, tāpēc mums ir svarīga atklāta un godīga komunikācija. TOMS NĀBURGS Uzņēmuma vadītājs

Sazinieties, sūtot e-pastu uz [email protected]

Nākamais: