Cleantech Forum Europe sunly

Korzenie Sunly: Wspieranie innowacji dla bardziej ekologicznego jutra. Nasz wkład w Cleantech Forum Europe 2023

W dynamicznym krajobrazie czystych technologii Cleantech Forum, łącząc wizjonerów, inwestorów oraz liderów w branży i jest źródłem inspiracji oraz współpracy. W tym roku Sunly ma zaszczyt sponsorować tegoroczną edycję tego wydarzenia, które odbędzie się w Tallinie w dniach od 14 do 16 listopada.

Geneza Sunly: Z San Francisco do Tallina

Podróż Sunly rozpoczęła się od transformującego doświadczenia na Cleantech Forum w San Francisco w 2019 roku. Założyciel Priit Lepasepp, wraz z Erki Ani, współzałożycielem Cleantech Estonia, odkryli wówczas bogactwo inspiracji i motywacji. Stało się to kamieniem węgielnym, który ukształtował genezę Sunly, przygotowując grunt pod zaangażowanie w innowacje w sektorze czystej energii.

Priit Lepasepp, zastanawiając się nad głównymi zasadami, które przyświecały założeniu Sunly, stwierdził: „Zakładając Sunly, mieliśmy przekonanie, że największe przedsiębiorstwa użyteczności publicznej jeszcze się nie narodziły. Mamy nadzieję, że będzie to Sunly, a jeśli okaże się, że jest ich więcej, również w nie zainwestujemy”. To przekonanie stanowi podstawę naszej misji, a 5% funduszy Sunly przeznaczamy na wspieranie start-upów poświęconych energii odnawialnej, elektryfikacji i magazynowaniu energii. Obecnie, w 16 z nich, zainwestowaliśmy 9,25 mln euro, co pokazuje nasz zaangażowanie we wspieranie przełomowych rozwiązań.

Cleantech Forum Europe: Konglomerat innowacji

Cleantech Group, założona w 2002 roku z siedzibą w San Francisco, jest liderem w jednoczeniu pionierów z sektora czystych technologii. Cleantech Forum Europe, od momentu powstania w 2005 roku, stanowi platformę dla start-upów, inwestorów i gigantów branżowych, którzy łączą się i napędzają zrównoważone innowacje.

Forum jest międzynarodową konferencją poświęconą wyłącznie zagadnieniom z zakresu czystych technologii w Europie, wspieraniu współpracy i prezentowaniu innowacji istotnych dla regionu. Rola Sunly jako sponsora jest zgodna z naszym zobowiązaniem do udziału w rozmowach na temat znaczenia nowych rozwiązań w zakresie czystych technologii w walce ze zmianami klimatycznymi i zieloną transformacją.

Misja Sunly: napędzanie lepszej i czystszej przyszłości

Główną misją Sunly jest zapewnienie czystszej i lepszej przyszłości. Chociaż koncentrujemy się na urzeczywistnianiu energii wiatrowej i słonecznej, dostrzegamy znaczenie inwestowania w start-upy na wczesnym etapie rozwoju. Sunly koncentruje się na pomysłach, które maja potencjał do zrewolucjonizowania rynku energii odnawialnej, technologii akumulatorów, IoT, technologii umożliwiających pozyskiwanie energii i inteligentnych aplikacji miejskich.

Inwestując nie tylko kapitał finansowy, ale także zapewniając wiedzę branżową i doświadczenia oraz rozległą sieć kontaktów, umożliwiamy start-upom z branży zielonych technologii rozwój. Współpraca z inwestorami i mentorami branżowymi tworzy trampolinę do sukcesu, napędzając te start-upy w kierunku możliwości biznesowych w świecie dążącym do neutralności węglowej.

Rasmus Udde, lider innowacji w Sunly, który zajmuje centralne miejsce na Cleantech Forum Europe 2023, przewodząc panelowi Capital Strategies for Scaling Cleantech, podkreśla zaangażowanie w napędzanie istotnych zmian i przyczynianie się do zrównoważonego i bardziej ekologicznego jutra. Jego zdaniem: „Start-upy potrzebują kapitału, aby się rozwijać. Cleantech potrzebuje jeszcze więcej kapitału i musi on pojawić się w pierwszej kolejności. Cleantech Forum jest właśnie miejscem, w którym te kwestie są stawiane i rozwiązywane”.

Wraz z Cleantech Forum wytyczamy ścieżkę w kierunku zerowej emisji, pokazując siłę innowacji w stawianiu czoła globalnym wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Bilety, program i inne informacje można znaleźć na stronie Cleantech Forum Europe.