Sunly võitis Poola oksjonil päikeseenergia projektidega 51 MW ulatuses

Sunly võitis 2021. aasta detsembris Poolas toimunud taastuvenergia vähempakkumiste oksjonil õiguse ehitada 51 MW ulatuses uusi päikeseparke. Projektidega sõlmitakse 15-aastased CfD lepingud, mis tagavad päikeseelektrijaamade toodetud energiale garanteeritud elektrihinna taseme.

Kokku 32 päikeseparki koguvõimsusega 51 MW paiknevad üle kogu Poola ja need valmivad hiljemalt 2023. aasta lõpuks. Sunly uute päikeseparkide võimsus jääb vahemikku 0,56 – 8 MW.

Pärast oksjoni võitu kasvab Sunly päikeseenergia portfell 182 MW-ni.

Poola energeetikaamet teatas, et väikesemahulise päikeseenergia projektide (alla 1 MW) madalaim pakkumine oli 219 PLN/MWh (~48 EUR/MWh), kõrgeim pakkumine aga 278,87 PLN/MWh (~61 EUR/MWh). Sarnasel oksjonil 2021 aasta juunis olid pakkumised vastavalt 207 PLN/MWh (~45 EUR/MWh) ja 253,37 PLN/MWh (~55 EUR/MWh).

Suuremahulise päikeseenergia pakkumishinnad jäid Poola taastuvenergia vähempakkumisel vahemikku 139,64 – 261,07 PLN/MWh (~30 – 57 EUR/MWh), samas kui tänavu juunis olid need 179 – 242,98 PLN/MWh (~39 – 53 EUR/MWh).