Metsagrupp zaczyna rozwijać energię wiatrową we współpracy z Sunly

Jeden z największych właścicieli gruntów w Estonii OÜ Metsagrupp wspólnie z Sunly założył spółkę SW Metsatuul OÜ, której celem jest rozwój energetyki wiatrowej w Estonii. Metsatuul oznacza po estońsku wiatr leśny. 

Projekty SW Metsatuul są na wczesnym etapie, ale planuje się łącznie instalację około 80 turbin wiatrowych. Wybór lokalizacji farm wiatrowych uwzględnić musi ograniczenia rzeźby terenu i zależy od współpracy samorządów ze społecznościami.

„Zawsze uważaliśmy, że ważne jest, aby gospodarować naszymi lasami tak efektywnie, jak to możliwe. Rozwój farm wiatrowych umożliwi dywersyfikację użytkowania gruntów i przyniesie większe korzyści całej społeczności. Dlatego chcielibyśmy zbadać, czy i na jakich warunkach możliwe jest budowanie farm wiatrowych na naszych ziemiach, zwłaszcza w gminach wiejskich Saarde, Pärnu, Tori i Põhja-Pärnumaa” – skomentował Urmas Rahnel, członek zarządu Metsagrupp. 

Dodał również, że choć Metsagrupp nie ma doświadczenia w energetyce wiatrowej, możliwości rozwoju są badane w ścisłej współpracy ze specjalistami z Sunly, mającymi ogromne doświadczenie w rozwoju i eksploatacji farm wiatrowych w Estonii.

„Zmiany klimatyczne to obecnie bardzo gorący temat. Aby dokonać zielonej transformacji, potrzebujemy między innymi ziemi oraz specjalistycznej wiedz z zakresu energii wiatrowej i jej technologii. Sunly współpracuje z właścicielami gruntów, aby mieli oni szansę wyboru bardziej zdywersyfikowanego ich wykorzystania” – skomentował Priit Lepasepp, dyrektor generalny i współzałożyciel Sunly. Lepasepp dodał, że właściciele ziemscy, którzy chcą rozwijać energię odnawialną, powinni mieć prawo głosu, ponieważ zielona rewolucja nie odbywa się w korytarzach parlamentu ani w kopalniach Ida-Virumaa, ale we współpracy ze społecznościami w całej Estonii.

OÜ Metsagrupp jest spółką opartą na estońskim kapitale, która od 25 lat zarządza lasami. Działa ona w sposób zrównoważony, a wszystkie lasy, którymi firma zarządza, są certyfikowane.

Previous: