Attieksme pret sociālo ietekmi

Attieksme pret sociālo ietekmi

Sunly uzskata, ka mūsu misijas sasniegšanā galvenais ir pārredzama saziņa un cieša sadarbība ar mūsu ieinteresētajām pusēm un kopienām. Piemēram, 94 % Sunly vēja parku projektu ir kopuzņēmumi, kas attīstīti kopā ar zemes īpašniekiem. Sunly mudina zemes īpašniekus kļūt par investoriem vēja parkos apmaiņā pret savas zemes nodošanu projekta attīstībai.   

Atbalstot izglītību un politikas veidošanu, mēs aktīvi darbojamies darba grupās, veidojot atjaunojamo energoresursu un elektroenerģijas tirgu Baltijā. 

Uzņēmums Sunly ir viens no pirmā Enerģijas kooperatīva dibinātājiem. 2021. gada beigās kooperatīvā bija 78 biedri, un tas analizēja 14 atjaunojamās enerģijas projektus.   

Sunly palīdz inovācijām uzsākt darbību, dibinot vadošo Cleantech Podcast un Beamline akseleratoru un sniedzot ieguldījumu Cleantech Estonia (NVO).  

Iepriekšējais: