rexplorer grant

Kā bez problēmām plānot un attīstīt atjaunojamo enerģiju? Pajautājiet “Rexplorer”!

Neraugoties uz pandēmiju, “Sunly” jaunuzņēmums “Rexplorer” ir uzsācis darbu ar pilnu jaudu. “Rexplorer” palīdz enerģijas ražotājiem atrast zemes gabalus ar vislabāko atjaunojamās enerģijas potenciālu, tostarp optimizēt katru projekta posmu, izmantojot ģeotelpisko analīzi, SCADA, modelēšanu un vizualizāciju. Pēdējo mēnešu laikā “Rexplorer” ir atjauninājis savu zemes gabalu meklēšanas rīku, aptaujājis saules enerģijas lietotājus un pašvaldības, pieņēmis darbā talantīgus praktikantus un izveidojis jaunu tīmekļa vietni.

Projektu “Rexplorer” ir atbalstījusi Norvēģijas finanšu instrumenta programma “Green ICT”. Projekta mērķis ir izstrādāt platformu, kas spēj uzreiz analizēt dabas apstākļus, izmaksas un ierobežojumus jauniem saules un vēja enerģijas projektiem.

“Rexplorer” mērķauditorija ir atjaunojamās enerģijas attīstītāji, zemes īpašnieki, vietējās kopienas, pašvaldības, gala patērētāji un tehnoloģiju piegādātāji.

Lietotājam draudzīgajā un intuitīvajā kartes lietotnē ir iekļauti plaši dati ne tikai par dabas apstākļiem, bet arī par dažādiem zemes izmantošanas ierobežojumiem Baltijā un Skandināvijā. Šāda veida lietotne ievērojami uzlabos atjaunojamās enerģijas plānošanas un attīstības efektivitāti. Šī inovāciju projekta rezultātā ir izstrādāts pilnībā funkcionāls produkts Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas un Norvēģijas tirgum.

Projekta īstenošanas periods 2020. gada 15. oktobris – 2022. gada 15. oktobris

Dotācijas apmērs: 386 000 eiro

Projekta partneri un izpildītāji: “Sunly OÜ”, “Rexplorer OÜ”, “Vardar AS”

“Sunly OÜ” ir atjaunojamās enerģijas uzņēmums, kas darbojas Baltijas valstīs un tām blakus esošajos tirgos. “Sunly” attīsta atjaunojamās enerģijas projektus un pārvalda atjaunojamās enerģijas un elektrifikācijas jaunuzņēmumu portfeli.

“Rexplorer OÜ” ir konsultāciju uzņēmums, kas palīdz atjaunojamās enerģijas ražotājiem samazināt riskus un optimizēt darbu, izmantojot ģeotelpisko analīzi, SCADA, modelēšanu un vizualizāciju.

“Vardar AS” ir komunālo pakalpojumu uzņēmums, kas investē atjaunojamās enerģijas – hidroenerģijas, vēja enerģijas un bioenerģijas – ražošanā Norvēģijā, Zviedrijā un Baltijā.

Projekta vadītājs: Iļja Bolhovskis (Ilya Bolkhovskiy), [email protected]

Skatiet “Rexplorer” jaunumus 2021. gada marta blogā!