EAS logo

Green ICT programmas dotācija

Uzņēmums “Sunly” ir saņēmis atbalstu no Norvēģijas finanšu instrumenta Green ICT (Zaļās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas) programmas ietvaros, lai izstrādātu kartēšanas lietojumprogrammu potenciālo atjaunojamās enerģijas izmantošanas teritoriju iepriekšējai atlasei. “Sunly” komandas vadītā projekta ReFinder mērķis ir apkopot dažāda līmeņa informāciju Baltijas un Skandināvijas valstīs un padarīt atjaunojamās enerģijas projektu plānošanu efektīvāku un lietotājiem draudzīgāku. 

Programmas Green ICT mērķis ir palielināt pievienoto vērtību radīšanu un ilgtspējīgu izaugsmi Igaunijas privātajā sektorā. Green ICT mērķis ir stimulēt un attīstīt uz inovācijām balstītu ilgtermiņa sadarbību starp Igauniju un Norvēģiju uzņēmējdarbības jomā. Šim nolūkam tiek uzsākti divpusējās sadarbības projekti, lai veicinātu kopīgas uzņēmējdarbības ieceres un inovācijas zaļo IKT jomā.

Vairāk par Green ICT programmu lasiet Enterprise Estonia tīmekļa vietnē.