SW9 MERETUULEPARK 120MW

Sunly SW9 meretuulepark koosneb 10 elektrituulikust, koguvõimsusega 120 MW. Iga elektrituuliku ehitisalune pindala on 500 m2, kokku seega 5000 m2. 

Elektrituulikute vundamendid paiknevad merepõhjas sügavusega vahemikus 30-36 meetrit. Vundamendi konstruktsiooni valik ja rakendatavus oleneb valituks osutunud elektrituuliku tüübist ja elektrituulikute paiknemisest tuulepargis, samuti keskkonnamõju hindamise ja uuringute käigus selgunud tingimustest. 

Tuulepargi ala suurus on 22 km2.

Kavandatav tuuleelektrijaam on plaanitud ühendada põhivõrguga kas Sindi alajaama kaudu, läbi Sunly Wind OÜ arendatavate SW1, SW2, SW3 ja SW4 tuuleelektrijaamade liitumislahenduste või Läänemere merevõrgu kaudu.