SW4 MERETUULEPARK 132MW

Sunly SW4 meretuulepark koosneb 11 elektrituulikust, koguvõimsusega 132 MW. Iga elektrituuliku ehitisalune pindala on 500 m2, kokku seega 5 500 m2

Elektrituulikute vundamendid paiknevad merepõhjas sügavusega vahemikus 9-22 meetrit. Vundamendi konstruktsiooni valik ja rakendatavus oleneb valituks osutunud elektrituuliku tüübist ja elektrituulikute paiknemisest tuulepargis, samuti keskkonnamõju hindamise ja uuringute käigus selgunud tingimustest. 

Tuulepargi ala suurus on 17,8 km2.

Kavandatav tuuleelektrijaam on plaanitud ühendada põhivõrguga Paldiskisse või Aulepasse.