SW3 MERETUULEPARK 144MW

Sunly SW3 meretuulepark koosneb 12 elektrituulikust, koguvõimsusega 144 MW. Iga elektrituuliku ehitisalune pindala on 500 m2, kokku seega 6 000 m2.

Elektrituulikute vundamendid paiknevad merepõhjas sügavusega vahemikus 30-47 meetrit. Vundamendi konstruktsiooni valik ja rakendatavus oleneb valituks osutunud elektrituuliku tüübist ja elektrituulikute paiknemisest tuulepargis, samuti keskkonnamõju hindamise ja uuringute käigus selgunud tingimustest. 

Tuulepargi ala suurus on 26,1 km2.

Kavandatav tuuleelektrijaam on plaanitud ühendada põhivõrguga Paldiskisse või Aulepasse.