SW1 MERETUULEPARK 84MW

Sunly SW1 meretuulepark koosneb seitsmest elektrituulikust, koguvõimsusega 84 MW. Iga elektrituuliku ehitisalune pindala on 500 m2, kokku seega 3 500 m2

Elektrituulikute vundamendid paiknevad merepõhjas sügavusega vahemikus 27-43 meetrit. Vundamendi konstruktsiooni valik ja rakendatavus oleneb valituks osutunud elektrituuliku tüübist ja elektrituulikute paiknemisest tuulepargis, samuti keskkonnamõju hindamise ja uuringute käigus selgunud tingimustest.

Tuulepargi ala suurus on 12,8 km2.

Kavandatav tuuleelektrijaam on plaanitud ühendada põhivõrguga Paldiskisse või Aulepasse.