Sunly soovib algatada diskussiooni kogukondade meretuuleparkide üle

by Tuuliki on märts 19, 2020

Sunly Wind OÜ on esitanud hoonestusloa taotluse nelja erineva meretuulepargi rajamiseks, mida tahame rajada koos inimestega, kes soovivad panustada, sh investorina, kliimaneutraalsusesse ja Eesti üleminekule täielikult taastuvenergiale. 

Sunly Wind OÜ kuulub Sunly gruppi, mis loodi endiste Nelja Energia töötajate ja investorite poolt eesmärgiga investeerida Baltikumis ja selle lähipiirkonnas taastuvenergiasse ja rohetehnoloogiasse. Sunly töötab tihedas koostöös kogukondadega, kes soovivad panustada taastuvenergia arengusse nii oma aja kui rahaga.

Soovime algatada diskussiooni meretuuleparkide võimalikkuse üle, sest näeme selles viisi jõudmaks täielikult süsinikuneutraalse majanduseni. Viidates Vabariigi Valitsuse seisukohtadele, toetab Eesti kliimaneutraalsuse seadmist, olles veendunud, et iga euro, mille investeerime kliimamuutuste pidurdamisse ja uutesse tehnoloogiatesse, annab meile mitmekordselt tagasi nii jõukuses kui ka elukvaliteedis. Majandusminister on öelnud, et süsinikuneutraalse majanduse poole liikumise eesmärki silmas pidades saab üha olulisemaks Läänemere tuuleenergia kasutamise potentsiaal. Tsiteerides majandusminister Taavi Aasa, on merel tuul tugevam ja ühtlasem ning meretuulikud häirivad vähem meid ümbritsevat elukeskkonda.

Sunly Wind OÜ poolt arendatavad tuulepargid paiknevad Loode-Eestis ja koosnevad neljast eraldiseisvast meretuulepargist: 

Meretuulepargid on plaanitud rajada lähimast maismaa punktist minimaalselt 10,5 kuni 17,3 km kaugusele.

Elektrituulikutena on planeeritud kasutada kõigis neljas meretuulepargis kõige moodsamat tehnoloogiat. Hetkel on selleks 12 MW võimsusega elektrituulik, kuid kuna tuulest elektri tootmise tehnoloogia areneb väga kiiresti, siis valitakse lõplik elektrituuliku mudel alles tööprojekti käigus hetkel turul saadaolevatest.

Tuuleelektrijaamad on plaanitud ühendada põhivõrguga kas Paldiskisse või Aulepasse. Meretuuleparkide rajamine on väga aeganõudev ning vajab põhjalikku uurimist, mistõttu ongi Sunly Wind OÜ pöördunud riigi poole taotlusega algatada hoonestusloa menetlus ja sellega kaasnev keskkonnamõjude hindamine.