Współzałożyciel i przewodniczący Rady Nadzorczej Sunly Martin Kruus: „Naszym celem jest budowanie zrównoważonej przyszłości poprzez odpowiedzialne praktyki biznesowe”

Sunly opublikowało raport roczny za rok 2023. Dodatkowo, oprócz najważniejszych kwestii naszego roku obrotowego, można w nim znaleźć wywiad z jednym z naszych założycieli i obecnym Przewodniczącym Rady Nadzorczej, Martinem Kruusem. Raport roczny Sunly jest dostępny do przeczytania tutaj.

Jak opisałbyś mocne strony Sunly? ​

Jednym z kluczowych atutów Sunly jest nasze pełne zaangażowanie w odnawialną energię, które utrzymywaliśmy przez lata i będziemy kontynuować w przyszłości. To wieloletnie zaangażowanie w zrównoważone praktyki sprawiło, że Sunly stało się wiarygodnym, patrzącym w przyszłość graczem w sektorze energii odnawialnej. Aktywnie angażujemy się w działania na rzecz społeczności, współpracując przy różnych projektach i inicjatywach. To ukierunkowane na społeczność podejście, wyróżnia Sunly, odzwierciedlając autentyczny wysiłek na rzecz partnerstwa z lokalnymi społecznościami dla obopólnych korzyści. ​

Naszą pozycję dodatkowo wzmacnia baza interesariuszy Sunly, w skład której wchodzą uznani przedstawiciele estońskiej społeczności biznesowej oraz napływ nowych inwestorów. Zdolność Sunly do przyciągania doświadczonych partnerów, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym, pokazuje naszą umiejętność wzmacniania działalności, dzięki uzupełniającemu know-how. Wszystko to jest możliwe dzięki naszemu oddanemu zespołowi, wykwalifikowanemu zarówno w dziedzinie energii słonecznej, jak i wiatrowej.

Jak widzisz rozwój rynku w przyszłości?

Widzieliśmy, że poprzednia faza rozwoju energii odnawialnej polegała na uzupełnianiu istniejących źródeł energii o niewielki procent energii odnawialnej, i taka praktyka obowiązuje do dziś. Innowacja musi pojawić się w umysłach ludzi, a my podkreślamy znaczenie lokalnej elastyczności energetycznej. Niezbędne jest zrozumienie, że innowacje wykraczają poza aspekty technologiczne, ponieważ obejmują również innowacje społeczne. Nasz następny krok obejmuje współpracę z lokalną społecznością, aby zmienić sposób myślenia z NIMBY na YIMBY.

Naszym celem jest zbadanie korzyści, jakie społeczności lokalne mogą czerpać z zielonej transformacji. Współpraca między sektorem energetycznym a lokalnymi społecznościami ma kluczowe znaczenie. Sunly angażuje się w rozwój modelu gospodarczego, opartego na zielonej energii, który przynosi wymierne korzyści. Dążymy do stworzenia i wdrożenia takiego właśnie modelu.

Czy możesz skomentować działania Sunly na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Naszym celem jest budowanie zrównoważonej przyszłości poprzez odpowiedzialne praktyki biznesowe. Uwzględniamy kwestie ESG (środowisko, społeczność i ład korporacyjny) w naszym podstawowym modelu biznesowym i strategicznych procesach decyzyjnych. W ten sposób rozwijamy energię odnawialną i projekty magazynowania energii na dużą skalę oraz inwestujemy w start-upy zajmujące się elektryfikacją. Niektóre z najważniejszych obszarów, na których się koncentrujemy, to zaangażowanie interesariuszy, kompleksowy system zarządzania środowiskowego, zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw z naciskiem na prawa człowieka w łańcuchu wartości, a także etyka i przejrzystość w naszych praktykach zarządzania. Podejmujemy projekty z naciskiem na dbałość o środowisko, zapewniając pozytywny wkład w realizację celów klimatycznych przy aktywnym zaangażowaniu Sunly.