Sunly publikuje roczne sprawozdanie za rok 2023  

Sunly z ekscytacją ogłasza publikację rocznego raportu, pokazując rok pełen osiągania znaczących kamieni milowych oraz strategicznych postępów. Przeczytaj pełen raport tutaj. 

Kluczowe wydarzenia 

Sukces operacyjny

Rozpoczęliśmy działalność operacyjną projektu solarnego Rzezawa o mocy 60 MW w Polsce oraz pionierskiego parku fotowoltaicznego Pikkori 2 MW + 2 MWh akumulatorowego systemu magazynowania energii (BESS) w Estonii, pierwszego w kraju projektu solar+BESS zorientowanego na wschód-zachód.  

Budowa i finansowanie

Rozpoczęto budowę kilku dużych projektów, w tym parku słonecznego Raba o mocy 45 MW w Estonii oraz portfela energii słonecznej o mocy 52 MW na Łotwie i 69 MW w Polsce, przy znacznym finansowaniu zapewnionym przez Swedbank i mBank.

Sunly Metsagrupp 244 MW PV

Wzrost portfolio

Nasze całkowite portfolio energii odnawialnej wzrosło do 26 GW, z portfelem ważonym ryzykiem wynoszącym 10 GW, co świadczy o naszym szybkim rozwoju. 

Osiągnięcia w zakresie finansowania

W roli nowego inwestora powitaliśmy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) z zaangażowaniem w wysokości 30 mln EUR. Ponadto nasze pozyskanie kapitału w wysokości 230 mln EUR na lata 2022-2023 otrzymało nagrodę Baltic Energy Deal of the Year.

Innowacje w zakresie energii słonecznej i wiatrowej

Sunly rozwinęło swoje rozwiązania w zakresie energii słonecznej dzięki innowacyjnym systemom trackerów i panelom zgodnym z zasadami ESG. Rozpoczęliśmy również rozwój naszego portfela lądowych elektrowni wiatrowych w Polsce i uruchomiliśmy program zaangażowania społeczności w Estonii, aby zaangażować mieszkańców w nasze projekty. 

Projekty magazynowania energii

Współtworzymy projekt Energiasalv w Estonii (elektrownia szczytowo-pompowa o mocy 500 MW / 12 godzin) i rozszerzamy nasze projekty BESS, aby wspierać nasze hybrydowe parki słoneczne.

Zaangażowanie w innowacje

Sunly inwestuje 5% pozyskanego kapitału w innowacje, aby rozwijać projekty związane z energią odnawialną. Szczególnie istotny jest nasz projekt Zero Terrain Paldiski, który zebrał 11 mln EUR, odzwierciedlając silną wiarę w długoterminowe magazynowanie energii.

Zaangażowanie społeczne

Pozostajemy zaangażowani w budowanie silnych, opartych na współpracy relacji z lokalnymi społecznościami, zapewniając obopólne korzyści i zrównoważony rozwój.

Wysoko wykwalifikowany i rozwijający się zespół Sunly odgrywa kluczową rolę w osiąganiu naszych ambitnych celów. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym raportem na naszej stronie internetowej, aby dowiedzieć się więcej o naszych osiągnięciach i planach na przyszłość.