Sunly līdzdibinātājs un Uzraudzības padomes priekšsēdētājs Martin Kruus: “Mūsu mērķis ir veidot ilgtspējīgu nākotni, ievērojot atbildīgu biznesa praksi” 

Sunly ir publicējis gadskārtējo ziņojumu par 2023. gadu. Turklāt, papildu finanšu gada rādītājiem, tur jūs varat atrast interviju ar vienu no uzņēmuma dibinātājiem un pašreizējo Uzraudzības padomes priekšsēdētāju Martin Kruus. Sunly gada ziņojums ir pieejams šeit

Kā Jūs raksturotu – kas ir Sunly stiprās puses? 

Viena no Sunly stiprajām pusēm ir mūsu apņemšanās būt patiešām ‘atjaunojamam’ enerģijas attīstītājam, ideju, ko mēs esam spējuši uzturēt dzīvu visus šos gadus un turpināsim to darīt arī nākotnē. Šī, nu jau ilgstošā, dedzība pēc ilgtspējīgām biznesa praksēm ir nostiprinājusi Sunly kā uzticamu un ar vizionāra domāšanu apveltītu spēlētāju atjaunojamās enerģijas nozarē. 

Tāpat, mēs aktīvi iesaistāmies komunikācijā ar kopienām, sadarbojoties dažādos projektos un iniciatīvās. Šis kopienas vadītais princips izceļ Sunly uz kopējā jomas uzņēmumu fona, atspoguļojot īstu centienus strādāt kopā ar vietējām kopienām, lai panāktu savstarpēju labumu un izdevīgumu. 

Mūsu pozīciju papildus nostiprina Sunly akcionāru bāze, kurā iekļauti atzīti cilvēki Igaunijas biznesa sabiedrībā un jauni investori, kas pievienojas. Sunly spēja piesaistīt pieredzējušus partnerus gan lokāli, gan globāli, liecina par mūsu spēju, apvienojot pieredzi un zināšanas, tuvoties nospraustajiem mērķiem. Visu iepriekš minēto iespējams īstenot pateicoties mūsu mērķtiecīgajai komandai, kas ir pieredzējusi gan saules, gan vēja enerģijas jomās. 

Kā, Tavuprāt, nākotnē mainīsies tirgus?

Mēs esam redzējuši, ka iepriekšējās atjaunojamās enerģijas attīstības fāzēs bija ierasts papildināt esošās enerģijas avotus ar nelielu daudzumu atjaunojamās enerģijas, prakse, kas turpinās līdz šim laikam. Inovācijām, primāri, ir jānotiek cilvēku prātos, bet mēs nebeidzam uzsvērt vietējās enerģijas svarīgumu kopumā. Ir būtiski atzīmēt, ka inovācijas šobrīd strauji paplašinās arī ārpus tehnoloģiskajām jomām, ietverot arī sociālo inovāciju. 

Mūsu nākamie soļi ietver ciešu sadarbību ar vietējām kopienām, lai mainītu domāšanas veidu no “NIMBY” (Not in my backyard – tikai ne manā pagalmā) uz “YIMBY” (Yes in My Backyard – Jā, manā pagalmā!). Tāpēc mēs cenšamies izpētīt priekšrocības, ko vietējās kopienas var gūt no pārejas uz atjaunojamo enerģiju. Sadarbība starp enerģētikas nozari un vietējām kopienām ir būtiska. Sunly ir apņēmības pilns izstrādāt pamatotus zaļās enerģijas ekonomikas modeļus, kas vietējiem iedzīvotājiem nes konkrētus labumus. Mēs vēlamies ne tikai izveidot, bet patiešām īstenot šādus modeļus.   

Kā Tu raksturotu to, ko Sunly dara ilgtspējas jomā? 

Mūsu mērķis ir veidot ilgtspējīgu nākotni, ievērojot atbildīgu biznesa praksi. Mēs iekļaujam ESG (vides, sociālās un pārvaldības) aspektus mūsu pamata uzņēmējdarbības modelī, kā arī stratēģiskajos lēmumu pieņemšanas procesos. Tādējādi, mēs arī attīstām atjaunojamās enerģijas un lielapjoma enerģijas uzglabāšanas projektus un ieguldām jaunuzņēmumos, kas orientējas elektrifikācijas jomās

Viens no svarīgākajiem fokusa virzieniem mums ir iekļaujoša biznesa prakse, iesaistot visas ieinteresētās puses, tāpat arī visaptveroša vides pārvaldības sistēma, ilgtspējīga piegāžu ķēdes pārvaldība, ar uzsvaru uz cilvēktiesībām vērtību ķēdē, kā arī ētika un pārredzamība mūsu pārvaldības praksēs kopumā. Ne mazāk svarīgi, ka mēs īstenojam projektus, kuri paši par sevi fokusējas uz vides aizsardzību, tādējādi palīdzot arī sasniegt reģiona valstu uzstādītos klimata mērķus.