„Sunly“ įkūrėjas ir stebėtojų tarybos pirmininkas Martin Kruus: „Mūsų tikslas – sukurti tvarią ateitį, praktikuojant atsakingą verslą“

„Sunly“ paskelbė 2023 m. metinę ataskaitą. Be to, prie svarbiausių finansinių metų įvykių rasite interviu su vienu iš mūsų steigėjų ir dabartiniu Stebėtojų tarybos pirmininku Martin Kruus. „Sunly“ metinę ataskaitą galima perskaityti čia.

Kaip manote, kuo stipri „Sunly“?  ​

Viena iš „Sunly“ stiprybių yra mūsų įsipareigojimas atsinaujinančiai energijai, kurį išsaugojome bėgant metams ir kurio ketiname toliau laikytis ateityje. Dėl šio ilgalaikio atsidavimo tvarioms praktikoms„Sunly“ tapo patikima ir pažangiai mąstančia atsinaujinančios energijos sektoriaus dalyve.

Aktyviai palaikome ryšius su bendruomenėmis, bendradarbiaujame įvairiuose projektuose ir iniciatyvose. Šis į bendruomenę orientuotas požiūris kuria „Sunly“ išskirtinumą, nes atspindi nuoširdžias pastangas veikti išvien su vietos bendruomenėmis ir siekti abipusės naudos.

Mūsų pozicijas dar labiau sustiprina „Sunly“ akcininkų bazė, kurioje yra pripažintų Estijos verslo bendruomenės narių ir naujų investuotojų. „Sunly” gebėjimas pritraukti patyrusių partnerių tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu rodo, kad pajėgiame nuolat tobulinti veiklą papildomai pasitelkdami praktinę patirtį. Tai įmanoma dėl mūsų atsidavusios komandos, turinčios įgūdžių ir saulės, ir vėjo energijos srityse.

Kaip, Jūsų nuomone, rinka vystysis ateityje?​

Ankstesniame atsinaujinančios energijos plėtros etape energijos šaltinius sudarė nedidelė atsinaujinančios energijos dalis ir ši praktika tęsiasi iki šiol. Inovacijos pirmiausia turi būti diegiamos į žmonių mąstymą, todėl pabrėžiame vietos energetinio atsparumo svarbą. Labai svarbu pripažinti, kad inovacijos apima ne tik technologinius, bet ir socialinius aspektus.

Kitas mūsų žingsnis – bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis ir siekis pakeisti požiūrį iš ne mano kieme (angl. NIMBY) į taip, būtent mano kieme (angl. YIMBY). Aiškinamės, kokios naudos vietos bendruomenės gali gauti iš žaliojo perėjimo. Labai svarbu bendradarbiauti energetikos sektoriui ir vietos bendruomenėms. „Sunly“ įsipareigojo vystyti ekologiška energija grįstą ekonominį modelį, kuris duotų apčiuopiamos naudos. Siekiame tokį modelį sukurti ir įgyvendinti.

Ar galite papasakoti daugiau apie „Sunly“ tvarumo praktikas?

Mūsų tikslas – sukurti tvarią ateitį, praktikuojant atsakingą verslą. Į savo pagrindinį verslo modelį ir strateginių sprendimų priėmimo procesus įtraukėme aplinkosaugos, socialinius ir valdymo (angl. ESG) aspektus. Taip plėtojame atsinaujinančios energijos ir didelius energijos kaupimo projektus ir investuojame į elektrifikavimo startuolius.

Vieni iš mūsų prioritetų yra įtraukus suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, išsami aplinkosaugos vadybos sistema, tvarus tiekimo grandinės valdymas, daugiausia dėmesio skiriant žmogaus teisėms vertės grandinėje, mūsų valdymo praktikos etikai ir skaidrumui. Mes įgyvendiname projektus pirmenybę skirdami aplinkosaugai, užtikrindami pozityvų klimato kaitos tikslų įgyvendinimą ir aktyvų „Sunly“įsitraukimą.