Käimas: Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Tori vald otsib koos Pärnu linnaga võimalust tuuleenergeetika arendamiseks ning algatas eelmisel suvel kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu, eesmärgiga leida 12 tuulikuga tuulepargile sobiv asukoht Kildemaa ja Põlendmaa külade piirkonnas. Hetkel on käimas eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek, mis toimub 12. juulist…

Sunly kaasas 28 miljonit eurot

Taastuvenergia ettevõte Sunly kaasas 28 miljonit eurot, investeerisid nii olemasolevad kui ka uued investorid ning ettevõtte juhtkond. Täna on Sunly Baltikumi ja Poola päikeseenergia portfellis 132MW ning kaasatud summa abil on plaanis see number järgmise aasta lõpuks mitmekordistada. Lisaks suunatakse vahendeid tuuleparkide arendamiseks.   „Sunly annab oma panuse selleks, et meil oleks tulevikus piisavalt taastuvenergiast toodetud elektrit. Meil on Baltikumis ja Poolas hulgaliselt taastuvenergia projekte, mida ellu viia, kuid see valdkond on endiselt väga kapitalimahukas. Seetõttu soovime oma investorite…