Sunly kaasasutaja ja nõukogu esimees Martin Kruus: “Meie eesmärk on ehitada vastutustundlike äritavadega kestlikku tulevikku”

Sunly avaldas oma 2023. aasta aastaaruande. Lisaks meie majandusaasta tipphetkedele leiad aruandest intervjuu Sunly kaasasutaja ja praeguse nõukogu esimehe Martin Kruusiga. Sunly aastaaruanne on lugemiseks saadaval siin.

Mis on Sunly tänasteks tugevusteks?​

Üks Sunly peamisi tugevusi on pühendumine kestlikkusele – oleme seda põhimõtet järginud läbi aastate ja kavatseme seda teha ka edaspidi. Jätkusuutlike tavade pikaaegne järjepidev rakendamine on teinud Sunlyst taastuvenergia sektoris usaldusväärse ja edumeelse tegija. ​ ​

Kaasame aktiivselt kohalikke kogukondi, tehes koostööd mitmesugustes projektides ja algatustes. Sunly tõuseb esile oma kogukondliku mõtteviisiga ja näitab selle kaudu oma siirast soovi teha koostööd, mis toob kasu mõlemale poolele. ​ ​

Meie positsiooni tugevdab veelgi Sunly aktsionäride baas, kuhu kuuluvad Eesti äriringkondade tunnustatud inimesed, ja uute investorite lisandumine. Sunly võimekus meelitada ligi kogenud partnereid nii kohalikul kui ka üleilmsel tasandil annab tunnistust sellest, et oskame oma tegevust tõhustada täiendava oskusteabe kaasamisega. ​ Kõik see on võimalik tänu meie pühendunud meeskonnale, kellel on teadmised ja oskused nii päikese- kui ka tuuleenergia valdkonnas.​ ​

Missugune on teie nägemus turu edasisest arengust?

Näeme, et taastuvenergia arendamise eelmist etappi iseloomustas olemasolevate energiaallikate täiendamine väikeste taastuvenergia kogustega – see on praktika, mis jätkub tänaseni.

Innovatsioon peab aga toimuma ka inimeste mõtteviisis ja meie seame esikohale kohaliku energiaalase vastupanuvõime tähtsuse. On oluline mõista, et innovatsioon ei piirdu üksnes tehnoloogiliste aspektidega, vaid hõlmab ka sotsiaalset innovatsiooni. ​

Järgmise sammuna tahame teha tihedamat koostööd kohalike kogukondadega, et asendada mõtteviis „jah, aga mitte minu õue peal“ mõtteviisiga „jah, minu õue peal“. Meie eesmärk on uurida, millist kasu võiksid taastuvenergiale üleminekust saada kohalikud kogukonnad. Koostöö energiasektori ja kohalike kogukondade vahel on ülioluline. Sunly on pühendunud majandusmudeli arendamisele, mis põhineb roheenergial ja toob käegakatsutavat kasu. Püüamegi oma teekonnal sellist mudelit luua​ ja rakendada.

Kuidas te kommenteerite Sunly tööd jätkusuutlikkuse vallas?

Meie eesmärk on ehitada vastutustundlike äritavadega kestlikku tulevikku. Võtame oma keskses ärimudelis ja strateegilistes otsustusprotsessides arvesse keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisalaseid tegureid (ESG). Nendest kaalutlustest lähtudes arendame taastuvenergiat ja suuremahulisi energiasalvestusprojekte ning investeerime elektrifitseerimise valdkonna iduettevõtetesse.  ​

​Meie jaoks kõige olulisemad teemad on sidusrühmade kaasamine, terviklik keskkonnajuhtimissüsteem, jätkusuutlik tarneahela juhtimine, mille keskmes on​
inimõiguste austamine kogu väärtusahela ulatuses, ning eetilised ja läbipaistvad juhtimistavad. Oma projekte ellu viies juhindume keskkonnasäästlikust mõtteviisist, andes aktiivselt positiivse panuse kliimaeesmärkide saavutamisse. ​