Sunly avaldas 2023. aasta aruande: Töötavate parkide tootmisvõimsus kasvas aastaga 3 korda

Sunly suurendas aastaga töötavate parkide tootmisvõimsust 53 MW-lt 164 MW-le ning elektrienergia toodangut 48 GWh-lt 105 GWh-le. Loe kogu aruannet siin.  

Mõned olulisemad teemad

Edukad projektid

Avasime Poolas 60 MW Rzezawa päikesepargi ja Eestis teedrajava Pikkori 2 MW päikesepargi koos 2 MWh akusalvestiga, mis on riigi esimene ida-lääne suunaline päikese- ja akuprojekt. Meie töötavate parkide tootmisvõimsus tõusis 53 MW-lt 164 MW-le.

Ehitus ja rahastus

Alustasime mitmeid suuremaid projekte, sealhulgas 45 MW Raba päikesepargi ehitust Eestis, 52 MW kogumahuga päikeseparkide ehitust Lätis ja 69 MW kogumahuga päikeseparkide ehitust Poolas, kasutades rahastajatena Swedbanki ja mBanki.

Sunly Metsagrupp 244 MW PV

Portfelli kasv

Meie taastuvenergiaportfell on kasvanud kokku 26 GW-ni, kusjuures riskiga kaalutud portfelli maht on 10 GW, mis näitab meie arendustegevuse kiirust.

Uued investorid

Meie investorite ringi lisandus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD), kes panustab 30 miljonit eurot. Lisaks pälvis meie 2022.–2023. aastate 230 miljoni eurone kapitalisuurendus Baltimaade aasta energiatehingu auhinna.

Innovatsioon päikese- ja tuuleenergias

Sunly on oma päikeseenergialahendusi täiendanud uuenduslike seiresüsteemide ja ESG-standardile vastavate paneelidega. Lisaks alustasime maismaa tuuleportfelli arendamist Poolas ja käivitasime Eestis kogukonna kaasamise programmi, et siduda kohalikke elanikke meie projektidega.

Energiasalvestusprojektid

Kaasarendame Eestis Energiasalve projekti (500 MW / 12-tunnine pumphüdrosalvesti) ja laiendame meie hübriidpäikeseparke toetavaid akusalvesteid (BESS).

Toetame uuenduslikkust

Sunly paigutab 5% kaasatud omakapitalist innovatsiooni, et edendada uudseid taastuvenergiaprojekte. Energiasalv kaasas 11-miljonit eurot, mis näitab salvestuse olulisust järgnevatel aastatel.

Kogukonna kaasamine

Oleme jätkuvalt pühendunud tugevatele koostöösuhetele kohalike kogukondadega, et tagada mõlemapoolne kasu ja jätkusuutlik areng. Sunly ja KOOS.io käivitasid tuuleparkide kavandamisel uue kogukonna kaasamise programmi. 

Meie ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel mängib võtmerolli Sunly kõrgelt kvalifitseeritud ja laienev kollektiiv. Kogu aruanne on leitav SIIT.